head_banner
Այն ապրանքները, որոնք սպասարկում են բնակչության առողջապահական կարիքները.Ըստ ԱՀԿ-ի, այս ապրանքները պետք է հասանելի լինեն «բոլոր ժամանակներում, համապատասխան քանակությամբ, համապատասխան չափաբաժիններով, երաշխավորված որակով և համապատասխան տեղեկատվությունով, ինչպես նաև անհատի և հանրության կողմից իրենց թույլ տալու գնով»:

Մանրէաբանական անալիզատոր

  • Biomerieux Ավտոմատ մանրէների ստորագրման մեքենա VITEK2 COMPACT

    Biomerieux Ավտոմատ մանրէների ստորագրման մեքենա VITEK2 COMPACT

    VITEK ® 2 կոմպակտը ընդունում է քարտի մեկնաբանման դինամիկ մեթոդը յուրաքանչյուր 15 րոպեն մեկ՝ արդյունքները հաղորդելու լավագույն ժամանակը ապահովելու համար:
    ● ավտոմատացման ամենաբարձր մակարդակը՝ առանց ձեռքով պատվաստման և կնքման,
    ● խուսափել խաչաձեւ աղտոտումից:Ավտոմատ կերպով հեռացնել թափոնների քարտերը

: